Aktualności do 2011-02-28

24-11-2009

Wystawa "Bernard Polok 1936-2008. Artysta muzyk, pedagog, społecznik"


W Patio Akademii Muzycznej od 10 listopada 2009 roku oglądać można wystawę Bernard Polok 1936-2008. Artysta muzyk, pedagog, społecznik. Ekspozycja planszowa poświęcona pamięci profesora Bernarda Poloka prezentuje w plakatach i fotografiach jego działalność koncertową, pedagogiczną, przedstawia jako jurora i społecznika.
Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Główną Akademii będzie czynna do końca listopada.

Bernard Polok - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w klasie wiolonczeli Józefa Drohomireckiego. Działalność artystyczną i dydaktyczną rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu Liceum Muzycznego w Katowicach w roku 1957. Zatrudniony najpierw jako muzyk wiolonczelista, a od roku 1963 do 2005 na stanowisku koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Był czynny jako solista i kameralista występując w kraju i za granicą, na festiwalach oraz w radiu i telewizji. 

Był prawykonawcą wielu utworów wiolonczelowych kompozytorów polskich (m.in. J.W. Hawela i J. Świdra). Jako pedagog od roku 1957 zatrudniony w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia, a od roku 1974 w Akademii Muzycznej w Katowicach. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1990 roku. Od roku 2000 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Prof. Bernard Polok przez wiele kadencji (1984-90 oraz 1996-2002) pełnił funkcję prorektora ds. naukowych i artystycznych organizując w tym czasie wiele cykli koncertów również dla publiczności miasta i regionu. W latach 1990-2002 był czynnym członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Autor kilkudziesięciu recenzji w przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia, doktoratów, habilitacji oraz postępowań do tytułu profesora. Był konsultantem szkolnictwa muzycznego I i II stopnia. Uczestniczył w pracach jury międzynarodowych,  ogólnopolskich i regionalnych konkursów i przesłuchań wiolonczelistów. Prowadził także warsztaty dla nauczycieli. Był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a przez wiele lat prezesem ZO SPAM w Katowicach.

 

 

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej