Aktualności do 2011-02-28

28-10-2010

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO W 20-LECIE ŚMIERCI ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO

Jury Konkursu Kompozytorskiego zorganizowanego w 20-lecie śmierci Andrzeja Krzanowskiego w składzie : Wiesław Cienciała, Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń, Joachim Pichura, Marek Toporowski postanowiło nie przyznawać Nagrody Rektora. Wyróżnienie w wysokości 1000 zł. otrzymuje utwór „Morski Menuet” Kamila Pawłowskiego. Komisja rekomenduje również  do wykonania w ramach konferencji organizowanej 3 grudnia przez Katedrę Akordeonu utwór „Oratio II” Mateusza Zastawnego.  

 

w 20-lecie śmierci Andrzeja Krzanowskiego

REGULAMIN KONKURSU

1.   Przedmiotem konkursu jest utwór na akordeon i klawesyn (wskazane jest uwzględnienie możliwości 2-manuałowej kopii instrumentu francuskiego 8’8’4’, FF-f3).

2.   Czas trwania utworu: 8-15 minut.

3.   Konkurs jest otwarty dla kompozytorów urodzonych po 15 października 1974 roku.

4.   Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy utwory.

5.   Zgłoszone utwory nie mogą być wcześniej wykonane publicznie, opublikowane lub nagrodzone w innych konkursach kompozytorskich.

6.   Przewiduje się przyznanie  nagrody o wysokości 3000 zł. oraz wyróżnień honorowych. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.

7.   Przewiduje się zorganizowanie koncertu, na którym wykonane zostaną utwory nagrodzone oraz zarekomendowane przez jury konkursu.

8.   Jury konkursu powołane zostanie przez organizatora.

9.   Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem.

10. W oddzielnej zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy podać:

o  imię i nazwisko kompozytora;

o  datę i miejsce urodzenia;

o  adres, telefon, e-mail;

o  tytuł kompozycji;

o  oświadczenie opatrzone datą i własnoręcznym podpisem następującej treści: Oświadczam, iż utwór zgłoszony do Konkursu Kompozytorskiego o Nagrodę Rektora AM w Katowicach nie był dotychczas publikowany, wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

11. Partytury należy nadsyłać na następujący adres:

Rektorat Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

            ul. Zacisze 3

            40-025 Katowice

            z dopiskiem „KONKURS KOMPOZYTORSKI”

12. Termin nadsyłania partytur upływa 15 października 2010. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Katowicach do 5 listopada 2010 roku; zakwalifikowane kompozycje zostaną wykonane na specjalnym koncercie.

13. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.


Biuletyn Informacji Publicznej