Aktualności do 2011-02-28

08-06-2010

AKADEMIA DLA NAJMŁODSZYCH

logo: Daniel Kałuś

logo: Daniel Kałuś

Godziny zajęć muzycznych dla dzieci Akademii Przedszkolaka.

 Grupa dzieci urodzonych 2005 i 2006

WTOREK,        GODZ. 17.30-18.00
CZWARTEK,   GODZ. 17.30-18.00

Grupa dzieci urodzonych w roku 2007 i 2008

WTOREK,        GODZ. 16.45-17.15
CZWARTEK,   GODZ. 16.45-17.15

 

Prowadzący zajęcia:

Wtorek     dr Anna Waluga
Czwartek  dr Dominika Lenska

 

Ze względu na duże zainteresowanie projektem Akademia Przedszkolaka zamyka się listę zgłoszeń dzieci na rok 2010/2011.
Zapraszamy za rok.

Zakład Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA".

 

PROJEKT EDUKACJI MUZYCZNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (OD 2,5 DO 6 LAT)

Organizator:

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Zakład Edukacji Muzycznej i Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce

Opieka merytoryczna:

Zakład Edukacji Muzycznej

 Kierownik projektu:

dr Dominika Lenska

 Rozpoczęcie zajęć: Październik 2010
Miejsce: Sala  204 - „terapeutyczna”

 Wymiar godzin:
2 x w tygodniu po 30 minut, godziny popołudniowe

Grupy: 8 do 12 dzieci
Zajęcia prowadzą pedagodzy Zakładu Edukacji Muzycznej.

 

 

Program edukacyjny:

 Założenia:

  • każde dziecko warte jest najlepszej muzyki i najlepszych pedagogów,
  • wrażliwości muzyczne małych dzieci najpełniej rozwijają się poprzez śpiewanie i zabawy ze śpiewaniem,
  • śpiewanie rodzimej muzyki ludowej zapewnia racjonalne sięgnięcie do korzeni muzycznej mowy i języka muzycznego,
  • czynny udział w zabawach o charakterze obrzędowym pozwala zrozumieć sens muzyki tradycyjnej,
  • podstawą programu edukacji muzycznej małych dzieci jest kodályowska koncepcja edukacji muzycznej.

 Cel:

  • rozwijanie wrażliwości i doświadczeń muzycznych dziecka poprzez śpiewanie oraz zabawy z piosenką,
  • pokazanie (przede wszystkim rodzicom!) jakie wartości tkwią
    w muzyce i zabawach ludowych. Jak poprzez autentyczne zachowania dzieci rozwinąć można wrażliwość, zamiłowanie do muzyki i poszanowanie tradycji.

 Uwagi ogólne:

1. Realizacja Projektu jest częścią badań nad skutecznością stosowania założeń metodyki kodályowskiej, szczególnie zaś roli śpiewu w rozwoju wrażliwości muzycznej dziecka. Badania prowadzone będą przez pracowników Zakładu Edukacji Muzycznej oraz studentów w ramach ich prac seminaryjnych.

 2. Badania obejmują 3-letni cykl kształcenia i mają charakter badań indywidualnych

przypadków jak i opisu całej grupy. Dla tych celów stosowane są: metoda obserwacji (także rejestracja zajęć), badanie kompetencji wokalnych (śpiewu) dzieci oraz metoda ankiety przeprowadzona wśród rodziców. Chodzi nam o sprawdzenie na ile rodzice zauważają pozytywne zmiany w rozwoju ogólnym dziecka, czy dzieci chętniej śpiewają
w domu itp…Pierwsze rezultaty badań będą opublikowane w 2013 roku.

Zgłoszenia na adres mailowy:  D.Lenska@am.katowice.pl
do 15 września 2010 z podaniem:

imienia, nazwiska i daty urodzenia dziecka oraz adresu mailowego i nr telefonu kontaktowego

 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

(przy liczbie zgłoszeń przekraczającej możliwości realizacji Projektu decyduje kolejność zgłoszenia)


Biuletyn Informacji Publicznej