Ogłoszenia

24-08-2016

Zapytanie ofertowe

Uprzejmie prosimy o podanie ceny w kwocie brutto/m-c na wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pomieszczeń w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Do zadań wykonawcy należeć będzie:

  1. Odkurzanie oraz mycie powierzchni zmywalnych,
  2. Czyszczenie glazury, elementów szklanych, drewnianych i stalowych (balustrady, przeszklenia, lustra, okna itp.),
  3. Mycie, czyszczenie i dezynfekcja wszelkich urządzeń sanitarnych,
  4. Opróżnianie koszy i wynoszenie zawartości do kontenera,
  5. Wycieranie kurzu ze sprzętów, urządzeń i instrumentów w pomieszczeniach dydaktycznych z zachowaniem należytej staranności.

 

Termin wykonania zlecenia ustala się na okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., prognozowana ilość godzin:   80 – 90/m-c

 

Ofertę proszę przesłać na adres email kadry@am.katowice.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr, w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

Druk oferty w załączeniu.


zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej