Ogłoszenia

06-12-2017

Zapytanie ofertowe

Uprzejmie proszę o podanie ceny w kwocie brutto na cały okres trwania umowy za przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu ochrony p. poż. dla pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, kontroli obiektów Akademii pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także okresową aktualizację „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.

1. Szkolenie powinno odbywać się w ciągu ok. 4 godzin lekcyjnych (45 minut każda) i składać się  z następujących bloków tematycznych:

- alarmowanie o zaistniałym zagrożeniu,

- zasady zachowania się na wypadek zagrożenia,

- zabezpieczenie Akademii pod względem p. poż.,

- obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego,

- zasady zachowania się na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego.

Częstotliwość szkoleń okresowych - raz na rok,

2. Kontrola obiektów – 1 raz na kwartał.

3. Aktualizacja „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” – w zależności od potrzeb.

Termin świadczenia usługi ustala się na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.. 

Ofertę proszę przesłać na adres email kadry@am.katowice.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr, w terminie do 15 grudnia 2017 r. (druk oferty w załączeniu)


zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej