Ogłoszenia

06-12-2017

Zapytanie ofertowe

Uprzejmie proszę o podanie ceny w kwocie brutto/za koncert na wykonywanie czynności w ramach obsługi sceny podczas prób i koncertów w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej "Symfonia" Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Prognozuje się około 6 koncertów/m-c, przewidywany czas wykonywania zlecenie podczas jednego koncertu lub próby - do 3 godzin.

Proszę o podanie oferty cenowej w rozbiciu:

- za próby i koncerty w dni powszednie,

- za próby i koncerty w soboty i niedziele.

Okres wykonywania zlecenia od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Do zadań w ramach umowy należy:

przygotowanie sceny i jej obsługa w czasie koncertu lub próby wg wskazań prowadzącego, tj.

-      ustawienie na scenie instrumentów takich fortepian, klawesyn, fisharmonia, pozytyw, marimba, kotły, bębny itp.

-      przygotowanie miejsc dla muzyków (ustawianie krzeseł i stojaków nutowych)

-      przygotowanie miejsca do ustawienia chóru (montaż i ustawienie praktykabli)

-      obsługa zapadni transportującej instrumenty na scenę

-      obsługa stopni scenicznych

-      ustawienie zmiennych parametrów akustycznych sali koncertowej (otwarcie okien i opuszczenie ekranów akustycznych).

 

 

Ofertę proszę przesłać na adres email kadry@am.katowice.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr, w terminie do 15 grudnia 2017 r. (druk oferty w załączeniu)


zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej