Ogłoszenia

25-07-2017

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko wykładowcy

w Międzywydziałowym Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu

w zakresie akompaniamentu fortepianowego

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,

2.   Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

  • podanie o dopuszczenie do konkursu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • dokumentacja osiągnięć i dorobku,
  • oświadczenie o niekaralności.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Dokumenty  należy  składać do dnia  25.08.2017 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.  


Biuletyn Informacji Publicznej