Ogłoszenia

24-05-2017

OGŁOSZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO

Zgodnie z Regulaminem  wewnętrznego konkursu na podział w roku 2017 środków z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ogłaszam z dniem 24 maja 2017 roku otwarcie konkursu.

 

Wnioski, zgodne z załączonym Regulaminem, należy składać w Dziale Koordynacji Projektów, Pozyskiwania Funduszy i Kontroli Zarządczej (Budynek Rektoratu, ul. Zacisze 3, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30) do dnia 15 września 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 października 2017 roku.

 

Konsultacje w zakresie wypełniania wniosków pod adresem mailowym: m.kowalczyk@am.katowice.pl
lub tel.: 32/77-92-127.

 

Dziekan 
Wydziału Wokalno-Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera

 

Regulamin wewnętrznego konkursu na na podział dotacji w roku 2017
Wniosek


Biuletyn Informacji Publicznej