Ogłoszenia

24-08-2016

Zapytanie ofertowe

na wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pomieszczeń w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
więcej »


22-08-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki Muzyki, specjalność: rytmika i przedmioty ogólnouczelniane.
więcej »


22-08-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Instrumentów Smyczkowych, specjalność: gra na altówce.
więcej »


18-08-2016

Akademia Muzyczna zatrudni pracownika

Akademia Muzyczna zatrudni pracownika gospodarczego w wymiarze 3/4 etatu
więcej »


29-07-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, specjalność: kompozycja.
więcej »


Biuletyn Informacji Publicznej