Ogłoszenia

24-06-2016

Akademia Muzyczna w Katowicach zatrudni pracownika gospodarczego

Akademia Muzyczna w Katowicach zatrudni pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisko: pracownik gospodarczy.
więcej »


08-06-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Jazzu, specjalność: gra na trąbce
więcej »


08-06-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Instytucie Wokalno-Aktorskim, specjalność: wokalno-aktorska
więcej »


08-06-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Instrumentów Smyczkowych, specjalność: gra na altówce
więcej »


06-06-2016

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego ze środków dotacji podmiotowej na 2016 rok na dofinansowanie zadań projakościowych.

Regulamin określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego ze środków dotacji podmiotowej na 2016 rok na dofinansowanie zadań projakościowych.
więcej »


Biuletyn Informacji Publicznej