Ogłoszenia

04-05-2016

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

OGŁOSZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU O WEWNĘTRZNYM KONKURSIE NA PODZIAŁ ŚRODKÓW W 2016 ROKU ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW
więcej »


20-04-2016

Ogłoszenie o konkursie

DZIEKAN
Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki specjalność: teoria muzyki
więcej »


20-04-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Instrumentów Smyczkowych specjalność: gra na wiolonczeli
więcej »


20-04-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki specjalność: teoria muzyki
więcej »


20-04-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gitary i Harfy specjalność: gra na gitarze
więcej »


Biuletyn Informacji Publicznej