Nagrody studentów

15-01-2020

Magdalena Kudala – III nagroda

Magdalena Kudala – studentka klasy oboju prof. dr hab. Tomasza Miczki zdobyła III nagrodę w Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Obojowym im. Stanisława Malikowskiego w Warszawie, Warszawa, 13-14 grudnia 2019r.


Biuletyn Informacji Publicznej