Nagrody studentów

07-12-2017

Marketa Schaffartzik - 2 nagroda

Marketa Schaffartzik – studentka klasy śpiewu solowego /przygotowanie do konkursu: prof. zw. dr hab. Henryka Januszewska – Stańczyk, st. wykł. Lidia Zdulska/ zdobyła 2 nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Słowiańskiej, Ostrawa, 10.11.2017r.


Biuletyn Informacji Publicznej