Nagrody studentów

14-09-2017

Duet fortepianowy Anna Guja i Maksymilian Brus laureatami I miejsca

Duet fortepianowy

Anna Guja
Maksymilian Brus

z klasy kameralistyki mgr Marii Daroch-Kujawińskiej

Laureatami I miejsca

na XVII Międzynarodowy Konkursie
Zespołów Kameralnych i Pianistycznych

Druskieniki – Litwa 14 – 23 sierpień 2017 r.


Biuletyn Informacji Publicznej