Nagrody studentów

14-03-2017

Tomasz Chorzalski - III nagroda

Tomasz Chorzalski (słuchacz studiów podyplomowych w klasie prof. zw. dr hab. Juliana Gembalskiego) – III nagroda na I Międzyuczelnianym Konkursie Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych, Katowice, 7-8 marca 2017r.


Biuletyn Informacji Publicznej