Nagrody studentów

02-02-2017

Marta Lucjan - II nagroda

Marta Lucjan  z klasy skrzypiec  dr hab. Beaty Warykiewicz – Siwy, prof. AM zdobyła II nagrodę oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu XX i XXI wieku na XX Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych im. Bohdana Warchała, Słowacja 01.05.2016


Biuletyn Informacji Publicznej