Biografie

Zubek Andrzej, prof. dr hab.

Andrzej Zubek

Andrzej Zubek

Andrzej Zubek, urodzony 6 kwietnia 1948 roku w Bielski Białej, absolwent katowickiej Akademii Muzycznej (Wydział Instrumentalny oraz Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej) - kompozytor, aranżer, pianista i dyrygent. Współtwórca duetu fortepianowego Banasik - Zubek, którego działalność przypada na lata 1974 – 1984. Współpracuje z Operetką Śląską (Gliwicki Teatr Muzyczny) - w latach 1991-2000 jako kierownik muzyczny, realizator i dyrygent wielu operetek i musicali ("West Side Story", "Wiktoria i Jej Huzar", "Zorba", "Król Włóczęgów", Pougy and Bess", "Chicago"), autor musicalu dla dzieci i młodzieży "Sezam Ali Baby" wystawionego z powodzeniem na gliwickiej scenie. Jeszcze w Liceum Muzycznym w Bielsku – Białej powołał do życia zespół jazzowy, który przemianowany później na "Silesian Jazz Quartet" zdobył nagrody i wyróżnienia na imprezach jazzowych w Polsce. Andrzej Zubek jest twórcą (1972r.) i aktualnym leaderem big–bandu Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego ważniejsze kompozycje to: "Tryptyk na zespół wokalny i sekcje rytmiczną", "Etiudy na big- band", Swinging Cellos", musical – "Pantaleon i Wizytantki". Profesor Instytutu Jazzu prowadzący klasę kompozycji i aranżacji. Dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w latach 1990-1996. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Kompozycji i Aranżacji w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.


Biuletyn Informacji Publicznej