Biografie

Trzęsiok Marcin, dr hab., prof. AM

Studiował teorię muzyki w Katowicach. Uczelnię ukończył z wyróżnieniem w 1998 roku, od razu podejmując w niej pracę jako asystent. Za swą rozprawę magisterską pt. ‘Pierrot lunaire’ Arnolda Schönberga. Analiza i interpretacja otrzymał I nagrodę w XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku (Gdańsk 2000). Praca ta została opublikowana w roku 2002 pod tytułem Krzywe zwierciadło proroka. Rzecz o ‘Księżycowym Pierrocie’ Arnolda Schönberga. W 1999 roku, z rekomendacji Henryka Mikołaja Góreckiego, został stypendystą im. Herdera, co umożliwiło mu studia na Uniwersytecie Wiedeńskim (1999/2000). 

Interesuje się szczególnie estetyką muzyki. Uczestniczył w licznych konferencjach, publikując artykuły na temat związków między muzyką, poezją i filozofią. Naucza historii klasycznej i romantycznej estetyki muzycznej, historii kultury, podstaw krytyki muzycznej.


Biuletyn Informacji Publicznej