Biografie

Maliszczak Małgorzata, st. wykł.

Małgorzata Maliszczak

Małgorzata Maliszczak

Studia muzyczne ukończyła w Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie kompozycji i aranżacji pod kier. prof. A. Zubka i fortepianu pod kier. prof. A. Jasińskiego. Z Instytutem Jazzu związana jest od 1978 roku, do 2006 głównie jako pianistka - korepetytor na kierunku wokalistyki jazzowej. Obecnie prowadzi klasę fortepianu obowiązkowego oraz pełni funkcję akompaniatora na zajęciach dyrygowania. Dokonała wielu transkrypcji i aranżacji muzyki popularnej. Komponuje utwory fortepianowe, wokalne - między innymi: cykl "Malowane poezją" do wierszy poetów polskich; Missa Nova na chór mieszany, 2 głosy solowe, saksofon sopranowy, kat (moduł brzmieniowy) i sekcję rytmiczną; tryptyk "Niebieski szlak" do słów M. Zabłockiego. Zrealizowała nagrania utworów fortepianowych na płycie autorskiej J. Glenca "Reflections" (2005) oraz własnej kompozycji "Missa Nova".


Biuletyn Informacji Publicznej