Biografie

Kubica Arkadiusz, dr hab., prof. AM


Arkadiusz  Kubica – skrzypek kameralista, pedagog, organizator

 

W latach 1975-1980 r. studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Klemensa Bortla. W roku 1978 rozpoczął pracę w WOSPR i TV w Katowicach, gdzie pracował do 1983r. Jednocześnie zaczął grać w kwartecie smyczkowym, który przyjął nazwę Kwartetu Śląskiego. Od 1979 roku do dnia dzisiejszego jest z nim związany. W latach 1986-87 był członkiem orkiestry „Sinfonia Varsovia” w Warszawie, z którą odbył światowe tourneé z sir Jehudi Menuhinem.

 

Jako członek Kwartetu Śląskiego dokonał ponad 130 prawykonań utworów polskich i zagranicznych kompozytorów oraz otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Nagrywał dla radia i telewizji; grał na najważniejszych estradach w kraju i za granicą, nagrał  ponad 50 CD, z czego trzy otrzymały nagrodę „Fryderyka”, a kilkanaście miało nominację do tej nagrody.

 

W 1999 roku otrzymał z rąk prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi, a w 2008 roku  -„Gloria Artis” – zasłużony kulturze.

 

Od 1998  roku  do 2004 pełnił funkcję prezesa Koła Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego działającego przy Akademii Muzycznej w Katowicach, a od 2002 roku – jest przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Muzycznego im. Karola  Szymanowskiego w Zakopanem, a aktualnie jest jego wiceprezesem. W roku 2006 został powołany do Rady Programowej Gliwickiego Teatru Muzycznego, której członkiem był do 2012 roku. Od 2013 roku jest w Zarządzie Stowarzyszenia Muzycznego "Katowice, Natura, Kultura".

 

Jest pomysłodawcą i twórcą cykli koncertów scenicznych oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście” (odbyły się 24 jego edycje).

 

Od 30 lat naucza skrzypiec w średnich szkołach muzycznych Katowic. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym w POSM II-go stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie pracuje od 1999 roku do dzisiaj. Wykształcił 35 absolwentów, z czego większość studiowała, bądź studiuje w Akademiach Muzycznych w Polsce.

W 2012 roku obronił doktorat w AM w Katowicach pt. „Problemy wykonawcze kwartetów smyczkowych Andrzeja Krzanowskiego”, habilitował się w 2015 roku. Pracuje na stanowisku profesora AM w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie prowadzi klasę kameralistyki oraz wykłady z literatury kameralnej. Od 2016 roku pełni również funkcję jej kierownika.

 

Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wielokrotnie był zapraszany do jury konkursów skrzypcowych i kameralnych w Polsce i zagranicą. Udziela się także jako pedagog prowadzący warsztaty kameralne i skrzypcowe.

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej