Biografie

Kosz Stanisław, st. wykł.

Stanisław Kosz (ur. 1954) studia muzyczne w zakresie teorii muzyki ukończył w 1977 roku w PWSM w Katowicach, otrzymując dyplom z wyróżnieniem na podstawie pracy magisterskiej „Technika dźwiękowa Oliviera Messiaena w Vingt Regards sur L'Enfants Jésus”, napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Świdra. Od 1979 roku pracuje w Akademii Muzycznej w Katowicach, prowadząc zajęcia m.in. z historii i literatury muzycznej oraz analizy muzycznej. Uczestniczył w wielu krajowych sesjach i konferencjach teoretycznych, współpracował z WOSPR, PR i TV jako autor audycji i komentarzy muzycznych. W swoich artykułach naukowych interesuje się problemem związków muzyki ze słowem oraz symboliki formy muzycznej (tzw. „formy znaczącej”). Pisane pod jego kierunkiem prace magisterskie z zakresu teorii muzyki trzykrotnie uzyskiwały pierwsze nagrody na Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce (1992 - Danuta Mirka, 2000 - Marcin Trzęsiok, 2004 - Wojciech Stępień). Od 2005 roku jest prodziekanem Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu (w latach 1996-2002 pełnił funkcję dziekana, 2002-2005 - prodziekana). Jest projektodawcą i kierownikiem artystycznym festiwalu muzycznego „Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego”, który odbywa się w Nysie od 2000 roku.


Biuletyn Informacji Publicznej