Biografie

Jarosik Jerzy, prof. zw. dr hab.

Jerzy Jarosik

Jerzy Jarosik

Prof. Jerzy Jarosik – instrumentalista, dyrygent. Od 1975 prowadzi na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (obecnie Instytut Jazzu) klasę saksofonu i fletu. Prowadzi także zajęcia z Podstaw improwizacji i Metodyki nauczania. Członek orkiestry PR i TV w Katowicach, a także Silesian Jazz Quartet. Współpracował ze Sławomirem Kulpowiczem. Do grona jego absolwentów należą: Jerzy Główczewski, Maciej Sikała, Tomasz Szukalski i inni. W chorzowskim Teatrze Rozrywki pełni funkcję kierownika muzycznego od początku istnienia tej sceny, będąc szefem orkiestry i aranżerem. Współpracuje z wybitnymi artystami jazzowymi i teatralnymi. Obecnie - dyrektor Instytutu Jazzu w Katowicach.


Biuletyn Informacji Publicznej