Biografie

Glenc Jacek, dr hab., prof. AM


Glenc Jacek, dr hab., prof. AM

 

Jacek Glenc ur. 1967 w Rybniku. Polski kompozytor, aranżer, pianista, organista, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Studiował kompozycję i aranżację w klasie prof. Andrzeja Zubka, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w 1991 r. Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej Kompozycja i Teoria Muzyki. Prorektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na lata 2016-2020. Członek zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich, członek zwyczajny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (Sekcja Autorów Dzieł Muzyki Poważnej – A) oraz członek  Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. 

W roku 2013 otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Rybnika Złotą Honorową Lampkę Górniczą – prestiżową nagrodę w dziedzinie kultury – za wybitne osiągnięcia i znaczące sukcesy artystyczne oraz rozsławianie Rybnika i Górnego Śląska poprzez twórczość kompozytorską chóralną i instrumentalną w kraju i na świecie.

W swojej twórczości łączy elementy muzyki klasycznej i jazzu. Dominujący nurt jego twórczej działalności stanowi muzyka chóralna oraz utwory należące do gatunku refleksyjnej ballady jazzowej. Jest autorem utworów symfonicznych, kameralnych, chóralnych, fortepianowych i organowych. Jako kompozytor, aranżer i instrumentalista współpracując z solistami, zespołami chóralnymi i orkiestrowymi wydał sześć monograficznych płyt CD: Themes from private collection – na fortepian solo (1994), Bóg sie rodzi – kolędy polskie na tenor i orkiestrę symfoniczną (2003), Reflections – Preludes and Waltzes for Piano (2005), Zaśpiewajmy Mu wesoło! – 20 kolęd i pastorałek na chór mieszany i głosy solowe a cappella (2007), Religioso e poetico – autograf kompozytora – utwory na chór mieszany a cappella (2009), Smyczkowo i symfonicznie (2016). W dorobku wydawniczym Jacka Glenca znajdują się także publikacje naukowe oraz nutowe. Jest on autorem książek: Lamentoso e Notturno – dyptyk na orkiestrę smyczkową jako próba wykreowania nowej jakości obrazu muzycznego (2013), Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji (2015), Harmonia jazzowa (2015) oraz publikacji nutowych: Lamentoso e Notturno na orkiestrę smyczkową (2013), 20 Piano Pieces (2013), Bracia patrzcie jeno! – 20 kolęd i pastorałek na chór mieszany i głosy solowe a cappella (2014), 10 Pieśni wielkopostnych na chór żeński a cappella (w przygotowaniu do druku). Działalność koncertowa Jacka Glenca obejmuje recitale, koncerty kameralne oraz chóralne. Poza Polską koncertował m.in. w Niemczech, Austrii, Holandii, Czechach, na Słowacji i we Włoszech.

Obecnie pracuje na stanowisku profesora na wydziałach: Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu oraz Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prowadząc klasę kompozycji i aranżacji oraz wykładając szereg przedmiotów teoretycznych, m.in.: harmonia jazzowa, kontrapunkt, współczesne techniki kompozytorskie, instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji czy literatura muzyki filmowej i musicalowej, do której jako pierwszy w Polsce opracował autorski program dydaktyczny.

Jako juror oraz członek Rady Artystycznej uczestniczy w wielu konkursach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą.

 

Posłuchaj utworów, mp3 (załączniki):


Biuletyn Informacji Publicznej