Biografie

Ferfecki Karol, prof. dr hab.

Karol Ferfecki

Karol Ferfecki

Prof. nadzw. AM Karol Ferfecki – pedagog klasy gitary jazzowej od 1981 roku. Laureata III Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Jazzowej. W roku 1996 wyróżniony nagrodą rektorską II st. W gronie jego absolwentów znajdują się tak znakomici gitarzyści, jak Krzysztof Barcik, Grzegorz Kapołka, Piotr Olszewski, Michał Grymuza, Adam Szewczyk i Konrad Zemler. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej w Uczelni prowadzi działalność studyjną i koncertową.


Biuletyn Informacji Publicznej