Akty prawne

opisdatapobierz
1. Statut Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 28-09-2015 acrobat icon[239 kB]
2. Uchwała Senatu z dnia 27 marca 2017r. ws. zmiany Statutu 27-03-2017 acrobat icon[40 kB]
3. Regulamin studiów 01-10-2015 acrobat icon[187 kB]
4. Uchwała Senatu z dnia 19 kwietnia 2017 r. ws. zmiany Regulaminu Studiów 19-04-2017 acrobat icon[956 kB]
5. Regulamin studiów doktoranckich 01-10-2015 acrobat icon[162 kB]
6. Uchwała Senatu z dnia 19 kwietnia 2017 ws. zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich 19-04-2017 acrobat icon[871 kB]
7. Regulamin studiów podyplomowych 30-09-2015 acrobat icon[49 kB]
8. Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 1-10-2014 acrobat icon[110 kB]
9. Regulamin Domu Studenta 1-09-2013 acrobat icon[1640 kB]
10. Zarządzenie Rektora ws. struktury organizacyjnej Uczelni. 03-10-2016 acrobat icon[303 kB]
11. Zarządzenie Rektora ws. szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 05-04-2017 acrobat icon[221 kB]
12. Zarządzenie Rektora ws. szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 20-04-2016 acrobat icon[221 kB]
13. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 19-04-2017 acrobat icon[350 kB]
14. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2018/2019 19-04-2017 acrobat icon[727 kB]
15. Uchwała Senatu z dnia 27 marca 2017 ws. dostosowania zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2017_2018 do art. 169 ust. 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 27-03-2017 acrobat icon[642 kB]
16. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 30-05-2016 acrobat icon[87 kB]
17. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2017/2018 30-05-2016 acrobat icon[76 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej