Wydział Wokalno-Aktorski

Skład Wydziału

 • Władze Wydziału:
  • dr hab. Ewa Biegas, prof. AM - Dziekan
  • adt dr hab. Katarzyna Makowska - Prodziekan
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk
  • prof. dr hab. Jan Ballarin
  • prof. dr hab. inż. Feliks Widera
  • dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM
  • dr hab. Agata Kobierska, prof. AM
  • dr hab. Maciej Bartczak, prof. AM
  • adt dr hab. Paweł Sobierajski
  • st. wykł. dr hab. Tadeusz Leśniczak
  • adt dr Marta Brzezińska
  • adt. dr Adam Szerszeń
  • asyst Sylwia Olszyńska
 • Pracownicy dydaktyczni:
  • adt dr hab. Gabriela Silva
  • adt dr Beata Dzianowicz
  • st. wykł. Małgorzata Konopelska
  • st. wykł. Anna Lasek-Starzec
  • st. wykł. Halina Skubis-Kalemba
  • st. wykł. Lidia Zdulska
  • st. wykł. Wojciech Stysz
  • wykł. Mirella Malorny-Konopka
  • wykł. Joanna Steczek
  • wykł. Bogusława Suchanek
  • instr. Ewa Danilewska
  • instr. Karolina Widera
 • Współpracownicy:
  • mgr Mateusz Lasatowicz
  • mgr Tomasz Śliwiński
  • mgr Krzysztof Dziewięcki
  • mgr Regina Gowarzewska-Griessgraber
  • mgr Katarzyna Haras
  • mgr Ewa Hentosz-Ryka
  • mgr Anna Ogińska
  • mgr Anna Noworzyn-Sławińska
  • mgr Piotr Rachocki
  • dr Tomasz Sadownik
  • mgr Krystyna Świder
  • mgr Ewelina Wilburg-Marzec
  • mgr Artur Fredyk
  • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
  • wykł. Agnieszka Nowok-Zych
  • mgr Justyna Bryk-Duda
  • mgr Łukasz Wilga
  • dr hab. Aleksander Vovk
  • mgr Grzegorz Eckert
  • mgr Ichin Nyamaa
Historia Instytutu Wokalno-Aktorskigo

Biuletyn Informacji Publicznej