Katedra Wokalistyki

Skład Katedry

 • Kierownik Katedry:
  • prof. zw. Henryka Januszewska-Stańczyk
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. zw. Jan Ballarin
  • prof. zw. Michalina Growiec
  • prof. Alicja Słowakiewicz-Wolańska
  • prof. Feliks Widera
  • prof. AM Robert Marat
  • prof. AM dr hab. Agata Kobierska
  • adt kw. I st. Maciej Bartczak
  • adt kw. I st. Ewa Biegas
  • adt dr Jerzy Głybin
  • adt dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska
  • adt dr Tadeusz Leśniczak
  • adt dr Paweł Sobierajski
  • as. Marta Brzezińska
  • as. Adam Szerszeń
 • Pracownicy dydaktyczni:
  • st. wykł. dr Barbara Łankowska-Guzy
  • st. wykł. dr Katarzyna Makowska
  • st. wykł. dr Barbara Stencel
  • st. wykł. Małgorzata Konopelska
  • st. wykł. Anna Lasek-Starzec
  • st. wykł. Magdalena Schoppa
  • st. wykł. Tadeusz Serafin
  • st. wykł. Halina Skubis-Kalemba
  • st. wykł. Lidia Zdulska
  • st. wykł. Wojciech Stysz
  • wykł. dr Dagmara Niedziela
  • wykł. Mirella Malorny
  • wykł. Joanna Steczek
  • wykł. Magdalena Wojciechowska
  • asyst. Michał Klauza
 • Współpracownicy:
  • prof. Eugeniusz Sąsiadek
  • dr n. med. Joanna Zimmer-Nowicka
  • mgr Bogusława Ciepierska
  • mgr Joanna Limanowska
  • mgr Justyna Bachowska
  • mgr Ewa Hentosz-Ryka
  • mgr Ewa Jeruzal
  • mgr Tadeusz Piszek
  • mgr Krystyna Świder
  • mgr Danuta Wiater
  • mgr Maria Stokowska-Misiurkiewicz

Historia i działalność Katedry

Katedra Wokalistyki powstała w 1976 roku, a pierwszym kierownikiem została Jadwiga Romańska. W następnych latach kierownictwo Katedry przejmowali: prof. Michalina Growiec, prof. Eugeniusz Sąsiadek, ponownie prof. Michalina Growiec, a obecnie Katedrą kieruje prof. Henryka Januszewska-Stańczyk.
Zgodnie z założeniami, Katedra organizuje działalność artystyczną oraz pracę naukową swoich członków na terenie Uczelni, a także sprawuje pieczę nad kształceniem i rozwojem artystycznym studentów kierunku Wokalistyka. Absolwenci studiów z powodzeniem występują na scenach krajowych i zagranicznych teatrów operowych i muzycznych, w salach filharmonicznych, a nawet na scenach teatrów dramatycznych.
Od lat Katedra dysponuje Salą Teatralną, w której regularnie odbywają się przedstawienia dramatyczne i muzyczne przygotowywane przez pedagogów i studentów. O realizacji założeń świadczą wyniki, odznaczenia i nagrody otrzymane przez studentów na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych.

Spośród grona laureatów-zdobywców głównych nagród na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych na przestrzeni całej działalności Katedry, czyli od 1976 roku, na czoło wybijają się: Barbara Baranowska, Agnieszka Bochenek Anna Borucka, Anna Brzezińska, Maciej Bartczak, Rafał Bartmiński, Teresa Dziedzic-Erbe, Czesław Gałka, Magdalena Gołąb, Aleksandra Gruca, Katarzyna Haras, Ryszard Kalus, Jarosław Kitala, Ewa Kornas-Biegas, Anna Lorenc, Anna Noworzyn, Małgorzata Olejniczak, Beata Raszkiewicz, Joanna Ruszała-Wiśniewska, Aleksandra Szafir, Adam Szerszeń, Bartosz Urbanowicz, Jolanta Wrożyna, Jolanta Wyszkowska, Bogusław Zalasiński, Krystyna Zaręba, Maria Zientek.

AM - Katedra Wokalistyki
AM - Katedra Wokalistyki
AM - Katedra Wokalistyki

Kierownicy Katedry Wokalistyki zawsze przywiązywali wielką wagę do współpracy z teatrami operowymi, filharmoniami oraz innymi instytucjami muzycznymi oraz uczelniami artystycznymi – tak w kraju, jak i zagranicą.

Współpraca zagraniczna szczególnie ożywiona była w latach osiemdziesiątych oraz obecnie. Dzięki kontaktom z prof. Nelly Anfuso z Florencji, pedagodzy i studenci Katedry przygotowali operę Giulio Cacciniego Euridice, wykonując to dzieło na Festiwalu "Feste Medicee" we Florencji w 1981 roku – i otrzymując znakomite recenzje. Spektakl zaprezentowany został polskiej publiczności tylko jeden raz – w 1983 roku w Krakowie, na Wawelu w ramach "Wieczorów Wawelskich". Częste w tych latach były również kontakty z Bayreuth – wielu studentów uczestniczyło w Festiwalu "Jugendfestspieltreffen", nawiązując liczne kontakty artystyczne i poznając wielkie dzieła operowe.
Owocne pod względem artystycznym okazały się również kontakty studentów z Akademią Muzyczną w Weimarze oraz w Dreźnie, z Instytutem Muzycznym Uniwersytetu w Ostrawie, a także z Wydziałem Wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ostatnie dwa lata przyniosły natomiast ożywione kontakty z Wydziałem Muzyki na Uniwersytecie w Louisville (USA); powstał wówczas projekt wspólnej realizacji operowej Wesela Figara W.A. Mozarta; spektakl ten zrealizowany został dwukrotnie w Louisville – i powtórzony czterokrotnie w Operze Śląskiej w Bytomiu (2008).

Koncerty i spektakle organizowane przez Katedrę odbywają się w Sali Teatralnej oraz w Auli im. Bolesława Szabelskiego w Uczelni, w kościołach i salach koncertowych Katowic, a także w znaczących dla kultury ośrodkach w Polsce (m.in. Duszniki-Zdrój, Sanok, Krosno, Wrocław, Krynica).

W 2000 roku, z inicjatywy Krynickiego Towarzystwa Muzycznego im. Jana Kiepury w Krynicy, Katedry Wokalistyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu zorganizowany został I Kurs Wokalistyki Operowej, połączony z koncertami i spektaklami przygotowywanymi przez uczestników Kursu. Wobec znakomitego odbioru i szerokiego rozgłosu kurs wszedł do stałego kalendarium Towarzystwa im. Jana Kiepury oraz Katedry Wokalistyki. Corocznie w lipcu młodzież śpiewacza z całej Polski korzysta z doświadczenia znakomitych pedagogów. Do prowadzenia zajęć zaproszeni byli m.in. prof. M. Growiec (kierownik artystyczny), prof. J. Romańska, prof. E. Sąsiadek, prof. Urszula Trawińska-Moroz, Stefania Toczyska, prof. AM Feliks Widera (kierownik organizacyjny), prof. M. Witkiewicz. Mieszkańcy Krynicy i kuracjusze życzliwie przyjmują studentów, którzy często koncertując, zbierają doświadczenia do przyszłej pracy zawodowej.

W 1985 roku, z inicjatywy ówczesnego Kierownika Katedry prof. Michaliny Growiec zrodziły się coroczne Dni Muzyki Wokalnej, stanowiące znakomitą okazję do zaprezentowania publiczności dorobku studentów i pedagogów. Dni Muzyki Wokalnej to impreza ciągle rozwijająca się, od 1998 roku towarzyszy im Międzyuczelniany Konkurs Słowiańskiej Muzyki Wokalnej oraz Sesje naukowe poświęcone polskiej muzyce wokalnej. Do 2008 roku odbyły się już 23 edycje Dni Muzyki Wokalnej. Podczas kolejnych edycji imprezy zaprezentowano również wiele wybitnych dzieł z repertuaru oratoryjnego, operowego, dramatycznego i musicalowego, jak m.in.: Cosi fan tutte, Wesele Figara, Czarodziejski flet i Dyrektor teatru W.A. Mozarta, Domek trzech dziewcząt F. Schuberta, Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego, Juliusz Cezar i Xerkses G.F. Haendla, Napój miłosny G. Donizettiego, Orfeusz i Eurydyka Ch.W. Glucka, Verbum nobile S. Moniuszki, My Fair Lady F. Loewe’a, West Side Story L. Bernsteina, Cats A.L. Webbera.

Od lat rozwija się także współpraca Katedry Wokalistyki z Filharmonią Śląską, której Dyrekcja angażuje do solowych partii najlepszych studentów i absolwentów kierunku Wokalistyka, natomiast debiuty sceniczne absolwentów odbywają się od lat na scenie Opery Śląskiej, która zawsze okazuje życzliwość dla młodych śpiewaków.

Biuletyn Informacji Publicznej