Wydział Wokalno
-Instrumentalny

Wydział powstał w 2004 roku z połączenia ówczesnego Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego. W ramach Wydziału istnieje Instytut Wokalno-Aktorski. Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Kształcenie studentów nakierowane jest na przygotowanie do samodzielnej  pracy w charakterze solisty, muzyka zespołów orkiestrowych i kameralnych oraz do pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych.

Władze Wydziału:

  • Dziekan - prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
  • Prodziekan – dr hab. Marek Nosal, prof. AM
  • Prodziekan – dr hab. Witold Zaborny, prof. AM
  • Dyrektor Instytutu Wokalno-Aktorskiego – prof. zw. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach artystycznych Instrumentalistyka oraz Wokalistyka.

Biuletyn Informacji Publicznej