Katedra Kompozycji Dyrygentury
i Teorii Muzyki

Ważniejsze Wydarzenia

1997-2007

 • Coroczne, odbywające się od 1997 roku Dni Wydziału - Kompozycja, Dyrygentura, Teoria Muzyki, obejmujące studenckie seminaria teoretyczne (przygotowywane przez grupy pod kierunkiem pracowników naukowych jednostki), koncerty prac studentów klas kompozycji, seminaria i wykłady zaproszonych gości - kompozytorów, teoretyków muzyki. Gośćmi Dni w ubiegłych latach byli m.in. Henryk Mikołaj Górecki, Zbigniew Bargielski, Paweł Szymański, Krzysztof Knittel, Martin Smolka oraz Roman Berger, Bohdan Pociej, Krzysztof Droba, Mieczysław Tomaszewski, Leszek Polony, Krzysztof Koehler i Adam Zagajewski. W roku akademickim 2008/09 odbędą się XIII Dni Wydziału - Kompozycja, Dyrygentura, Teoria Muzyki, zaplanowane na 25-26.03.2009. Gościem specjalnym będzie Krzysztof Meyer (Hochschule für Musik, Kolonia), który wygłosi wykład pt. Mahler a Szostakowicz.

 • Konferencja naukowa "Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze", 6-8.12.2000; organizowana wspólnie z Instytutem Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kierownictwo naukowe: prof. Eugeniusz Knapik (AM), prof. Wojciech Kalaga (UŚ). Referaty wygłosiło ponad 20 uczestników, reprezentujących środowiska uniwersyteckie i akademickie m.in. Krakowa, Poznania, Lublina, Torunia oraz Katowic. Udział wzięli członkowie Katedry: Jolanta Bauman-Szulakowska Czy śląska twórczość końca XX wieku przylega do syndromu stylu późnego? Czy istnieje obecnie śląski manieryzm?, Danuta Mirka Komunikacja muzyczna w stylu późnym. Reguły i strategie, Andrzej Chłopecki Styl późny dwudziestowiecznego modernizmu w twórczości kompozytorskiej, Stanisław Kosz Styl późny Mozarta - późny styl klasyczny, Marcin Trzęsiok Styl późny w twórczości Aleksandra Skriabina. Konferencji towarzyszyły koncerty w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej AM w Katowicach pod dyr. Jana Wincentego Hawela (Gustav Mahler V Symfonia cis-moll) oraz Cappelli Theoreticorum Cantans i Orkiestry Kameralnej AM w Katowicach pod dyr. Szymona Bywalca (Johann Sebastian Bach - kantaty Jesu, der du meine Seele BWV 78 i Nun komm, der Heiden Heiland BWV 61). Wystąpienia konferencyjne opublikowane zostały w pracy zbiorowej pn. Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, Red. Wojciech Kalaga, Eugeniusz Knapik, Wyd. Śląsk, Katowice 2002.

 • Cykl wykładów autorskich "W stronę wartości" (w latach 2001-2004), w ramach którego wykłady wygłosili ks. bp. Józef Zawitkowski, prof. Jacek Filek (UJ, PAT Kraków), prof. Adam Węgrzecki (AE Kraków), prof. Włodzimierz Galewicz (UJ Kraków), prof. Mieczysław Tomaszewski (AM Kraków), prof. Tadeusz Sławek (UŚ Katowice), prof. Stanisław Rodziński (ASP Kraków), dr Krzysztof Koehler (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

 • Seminaria prof. Matthiasa Hermanna (Stuttgart), poświęcone analizie technik kompozytorskich w wybranych kompozycjach twórców muzyki XX wieku (organizacja w ramach programu ERASMUS). Pierwsza edycja: 12-14.03.2003 (utwory A. Weberna, P. Bouleza, L. Nono, H. Lachenmanna), druga edycja: 3-5.11.2004 (utwory G. Mahlera, L. Nono, P. Bouleza, G. Griseya, H. Lachenmanna).

 • Kurs Mistrzowski dla Dyrygentów, 12-19.10.2003; we współpracy z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach. Prowadzenie kursu: Gabriel Chmura - dyrektor artystyczny NOSPR w Katowicach. Współudział: Akademicka Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego, koncertmistrzowie NOSPR w Katowicach.

 • Druga edycja Konferencji "Styl późny w kulturze. Muzyka, literatura, sztuki wizualne", 13-15.12.2004; organizowana wspólnie z Instytutem Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej oraz Katedrą Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Kierownictwo naukowe: prof. Eugeniusz Knapik (AM) prof. dr hab. Tadeusz Sławek (UŚ), prof. dr hab. Ewa Borkowska (UŚ). Referaty wygłosiło blisko 30 uczestników, reprezentujących środowiska uniwersyteckie i akademickie m.in. Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Lublina, Torunia oraz Katowic. Udział wzięli członkowie Katedry: Jolanta Szulakowska-Kulawik Neoklasycyzm jako manieryzm ekspresyjnego impresjonizmu - Debussy, Roussel, Szymanowski, Andrzej Chłopecki Zmierzch pieśni romantycznej w młodzieńczych pieśniach Albana Berga, Stanisław Kosz Trio na skrzypce, klarnet i fortepian Eugeniusza Knapika a syndrom stylu późnego, Marcin Trzęsiok Styl późny Roberta Schumanna. Konferencji towarzyszyły koncerty w wykonaniu Aleksandry Szafir - sopran, Adama Szerszenia - baryton i Marii Szwajger-Kułakowskiej - fortepian (Robert Schumann Frauenliebe und Leben i Gustav Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen) oraz Akademickiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego pod dyr. Jerzego Salwarowskiego (Bolesław Szabelski Toccata, Tomaso Albinoni Koncert obojowy d-moll - solista Piotr Pyc, Piotr Czajkowski V Symfonia e-moll). Wystąpienia konferencyjne opublikowane zostały w pracy zbiorowej pt. Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. Tom 2, Red. Ewa Borkowska, Eugeniusz Knapik, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

 • Cykl koncertów kameralnych poświęconych twórczości zmarłych Pedagogów Akademii Muzycznej w Katowicach, zorganizowany w jubileuszowym roku 75-lecia Uczelni. W ramach cyklu odbyło się pięć koncertów: (I) 27.10.2004: Witold Friemann, Adam Mitscha, Jan Gawlas, Tadeusz Prejzner (prowadzenie: prof. dr hab. Leon Markiewicz); (II) 1.12.2004: Grzegorz Fitelberg, Ludomir Różycki (prowadzenie: asyst. Marcin Trzęsiok); (III) 19.01.2005: Bolesław Woytowicz, Bolesław Szabelski (prowadzenie: prof. Józef Świder); (IV) 3.03.2005: Aleksander Glinkowski, Witold Szalonek (prowadzenie: dr hab Magdalena Dziadek); (V) 19.12.2005: Edward Bogusławski, Andrzej Krzanowski (prowadzenie: stud. Monika Madejska).

 • Seminarium dra hab. Krzysztofa Koehlera (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) nt. Sztuka interpretacji tekstu poetyckiego; 23-24.11.2005.

 • Cykle wykładów autorskich Bohdana Pocieja (Podkowa Leśna) - w roku 2005 pt. Cztery wykłady o melodii: (I) Melodia a dzieje muzyki; (II) Melodyczna mowa dźwięków; (III) Kryzys; (IV) Odrodzenie?; w roku 2006 pt. Trzy wykłady o muzycznej duchowości: (I) Duchowość metafizyczna; (II) Duchowość religijna; (III) Duchowość mistyczna.

2008

 • Wykłady autorskie prof. dr. hab Mieczysława Tomaszewskiego (AM Kraków) pt. Polska pieśń przed Karolem Szymanowskim, 29.11.2007; oraz prof. dr. hab. Leszka Polonego (AM Kraków) pt. Przestrzeń i muzyka, 10.01.2008.

 • Wykłady otwarte dr Marcina Trzęsioka (AM Katowice) pt. O co pyta nas Theodor W. Adorno?, 13.03.2008; oraz Takemi Sosa (Uniwersytet w Helsinkach) pt. Technika kompozytorska Magnusa Lindberga i jego myślenie formą w dziełach orkiestrowych, 7.05.2008.

 • XII Dni Wydziału - Kompozycja, Dyrygentura, Teoria Muzyki, przebiegające pod hasłem W 100-lecie urodzin Oliviera Messiaena. Gościem Dni był Adam Zagajewski, który wygłosił wykład pt. Poeta rozmawia z filozofem. Studenci lat I-IV w ramach studenckich seminariów teoretycznych przedstawili referaty pt.: Inspiracje Wschodem w twórczości Oliviera Messiaena; G. Ligeti – między porządkiem a chaosem; Śpiew ptaków w utworach Oliviera Messiaena; Karlheinza Stockhausena droga ku światłu. Wystąpieniaprzygotowane zostały pod kierunkiem adt dr Marcina Trzęsioka, asyst. mgr Jarosława Chełmeckiego, st. wykł. Stanisława Kosza, adt dr Andrzeja Chłopeckiego. Części wykładowo-seminaryjnej towarzyszyły koncerty: Wieczór muzyki Oliviera Messiaena, w ramach którego miała miejsce prezentacja interpretacji rytmiczno-ruchowej utworu Cantéyodjayâ na fortepian w wykonaniu studentek i absolwentek specjalności rytmika oraz wykonanie Kwartetu na koniec czasów. Odbył się także koncert muzyki kameralnej i elektroakustycznej studentów klas kompozycji; 2-3.04.2008. Dniom Wydziału towarzyszyło otwarcie okolicznościowej wystawy Olivier Messiaen w stulecie urodzin - źródła inspiracji zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Biuletyn Informacji Publicznej