Władze Akademii Muzycznej

Władze Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Kadencja 2016-2020

prof. AM Tomasz Miczka

prof. dr hab. Władysław Szymański

JM Rektor
prof. dr hab. Władysław Szymański
e-mail:
tel. +48 32 779 21 12

Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Wanda Palacz
tel. +48 32 779 21 11

Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej
dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
tel. +48 32 779 21 11Dziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
tel. +48 32 779 23 02

Dziekan Wydziału Wokalno - Instrumentalnego
prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02

Prodziekani Wydziału Wokalno - Instrumentalnego
dr hab. Marek Nosal, prof. AM
tel. +48 32 779 23 02
dr hab. Witold Zaborny, prof. AM
tel. +48 32 779 23 02


Kanclerz
mgr Katarzyna Pleśniak
e-mail:
tel. +48 32 779 21 11

Kwestor
mgr Tomasz Nagórzański
e-mail:
tel.+48 32 779 23 50

Skład Senatu Akademii Muzycznej - Kadencja 2016 - 2020

 1. prof. dr hab. Władysław Szymański
 2. prof. dr hab. Wanda Palacz
 3. dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
 4. dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
 5. prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
 6. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziewior
 7. prof. zw. dr hab. Julian Gembalski
 8. prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 9. prof. zw. dr hab. Tomasz Miczka
 10. prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
 11. prof. zw. dr hab. Andrzej Zubek
 12. dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM
 13. dr hab. Szymon Krzeszowiec, prof. AM
 14. dr hab. Anna Waluga, prof. AM
 15. dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
 16. dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM
 17. dr hab. Marek Nosal, prof. AM
 18. dr hab. Aleksander Nowak, prof. AM
 19. dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM
 20. adt dr hab. Piotr Chołołowicz
 21. st. wykł. dr Grażyna Darłak
 22. adt dr Wojciech Herzyk
 23. adt dr Adam Mokrus
 24. st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska
 25. mgr Katarzyna Pleśniak
 26. mgr Krystian Saciłowski
 27. Klaudia Boksa
 28. Karolina Paczuła
 29. Weronika Wendrowska
 30. Emil Trepka
 31. Borys Urbanowicz
 32. Hubert Żmudzki
Biuletyn Informacji Publicznej