Władze Akademii Muzycznej

Władze Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Kadencja 2016-2020

prof. AM Tomasz Miczka

prof. dr hab. Władysław Szymański

JM Rektor
prof. dr hab. Władysław Szymański
e-mail:
tel. +48 32 779 21 12

Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Wanda Palacz
tel. +48 32 779 21 11

Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej
dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
tel. +48 32 779 21 11Dziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
adt dr hab. Szymon Bywalec
tel. +48 32 779 23 02

Dziekan Wydziału Wokalno - Instrumentalnego
prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02

Prodziekani Wydziału Wokalno - Instrumentalnego
dr hab. Marek Nosal, prof. AM
tel. +48 32 779 23 02
dr hab. Witold Zaborny, prof. AM
tel. +48 32 779 23 02


Kanclerz
mgr Katarzyna Pleśniak
e-mail:
tel. +48 32 779 21 11

Kwestor
mgr Anna Tutaj
e-mail:
tel.+48 32 779 23 50

Skład Senatu Akademii Muzycznej - Kadencja 2016 - 2020

 1. prof. dr hab. Władysław Szymański
 2. prof. dr hab. Wanda Palacz
 3. dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
 4. dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
 5. prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
 6. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziewior
 7. prof. zw. dr hab. Julian Gembalski
 8. prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 9. prof. dr hab. Tomasz Miczka
 10. prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
 11. prof. dr hab. Andrzej Zubek
 12. dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM
 13. dr hab. Szymon Krzeszowiec, prof. AM
 14. dr hab. Anna Waluga, prof. AM
 15. adt dr hab. Szymon Bywalec
 16. adt dr hab. Barbara Dutkiewicz
 17. dr hab. Marek Nosal, prof. AM
 18. adt dr hab. Aleksander Nowak
 19. dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM
 20. adt dr Piotr Chołołowicz
 21. st. wykł. Grażyna Darłak
 22. adt dr Adam Mokrus
 23. asyst. Wojciech Herzyk
 24. st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska
 25. mgr Katarzyna Pleśniak
 26. mgr Ewa Danilewska
 27. Marta Kleszcz
 28. Adam Kujawa
 29. Julia Łopuszyńska
 30. Ichin Nyamaa
 31. Piotr Senkowski
 32. Wojciech Wantulok
Biuletyn Informacji Publicznej